Doelgroep

Kinderen die wij behandelen verblijven in zorginstellingen variërend van een open tot gesloten setting en hebben één of meerdere diagnoses. Zo behandelen wij kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, angststoornis, gedragsproblematiek, hechtingsproblematiek of verstandelijke- of lichamelijke beperking.

Wij zien ieder kind als individu, met zijn eigen capaciteiten en persoonlijke uitdagingen. Equitherapie is een krachtig middel om de ontwikkeling van een kind te bevorderen. De therapie versterkt de capaciteiten van het kind, zodat het beter leert om te gaan met zijn uitdagingen.